बातमी

ईडी च्या छाप्या नंतर प्रकाश गाडेकर यांची प्रतिक्रिया

कागल : दिवसभर ईडीच्या छापेमारी नंतर श्री. प्रकाश गाडेकर यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *