Home

समाजातील अनेक घडामोडी जलद गतीने आपणापर्यंत पोहचविण्यासाठी आम्ही सदैव आपल्या सोबत आहे . आपणही आपल्या परिसरातील महत्वाच्या बातम्या आमच्या पर्यंत पोहचवू शकता .

आता आपण आमच्या वेबसाईटच्या माध्यमातून आमची वार्षिक वर्गणी भरून वर्षभर आमचा अंक मोफत मिवू शकता ते होई अगदी घरपोच. आमची वार्षिक वर्गणी फक्त १५० रुपये इतकी आहे.

आमच्या  सेवा  

दिवाळी अंक

प्रत्येक वर्षीचा दिवाळी अंक मिळवा आतां घर बसल्या

साप्ताहिक पेपर

आम्ही तुमच्या पर्यंत साप्ताहिक गहिनीनाथ समाचार नावाने पेपरच्या माध्यामतून पोहचतो

वाचनालय

आमच्या वाचनालयाच्या माध्यामतून आपल्या ज्ञानात भर घालू शकता

ताज्या  घडामोडी