बातमी

सर्व दुग्ध संकलन केंद्रावर इलेक्ट्रॉनिक तोलन उपकरण अनिवार्य

कोल्हापूर, दि. 15 : जिल्ह्यातील दुग्ध संकलन केंद्रावर दूध मापनासाठी 10 ग्रॅम अचूकतेचे वर्ग-3 इलेक्ट्रॉनिक तोलन उपकरणांचा वापर अनिवार्य आहे. तरी जिल्ह्यातील सर्व दुध संकलन केंद्रावर इलेक्ट्रॉनिक तोलन उपकरण वापरण्याबाबत 1 जानेवारी 2023 पूर्वी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे निर्देश वैधमापन शास्त्राचे उपनियंत्रक रा.ना.गायकवाड यांनी दिले आहेत.

नियंत्रक वैधमापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील दुग्ध संकलन केंद्रावर दूध खरेदी- विक्री मधील गैरप्रकार रोखणे व ग्राहकांची होणारी फसवणूक थांबविण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक तोलन उपकरणांचा वापर करणाऱ्या दुग्ध संकलन केंद्रावर दुध मापनासाठी 10 ग्रॅम अचूकतेचे (E-Value- 10g) वर्ग-3 (Accuracy Class-III) इलेक्ट्रॉनिक तोलन उपकरणांचा वापर अनिवार्य आहे. आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांविरुद्ध महाराष्ट्र वैधमापन शास्त्र (अंमलबजावणी) नियम, 2011 चे नियम 23 अन्वये कारवाई करण्यात येईल. हे आदेश 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होतील, असेही श्री. गायकवाड यांनी कळविले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *