बातमी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कारासाठी 5 जुलै पर्यंत प्रस्ताव सादर करा – जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील

कोल्हापूर, दि. 21 : महिला व बाल विकास विभागाकडून पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर पुरस्कार  सन २०२०-२१, २०२१-२२, २०२२-२३ व सन २०२३-२४ या कालावधीच्या पुरस्कारासाठी इच्छुक व्यक्ती/संस्थाकडून दिनांक ५ जुलै २०२३ पर्यंत प्रस्ताव मागविण्यात येत असल्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी शिल्पा पाटील यांनी कळविले आहे.

राज्यस्तरीय पुरस्कार :- एक लाख एक रुपये, स्मृती चिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ. या पुरस्काराकरिता महिला व बाल विकास क्षेत्रामध्ये किमान २५ वर्षांचा  सामाजिक कार्याचा अनुभव असावा. तसेच ज्या महिलांना जिल्हास्तरीय पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी पुरस्कार, दलितमित्र पुरस्कार, अथवा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे अशा महिला  पुरस्कार मिळाल्याच्या ५ वर्षापर्यंत राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी पात्र राहणार नाहीत.

 विभागीय पुरस्कार :- पंचवीस हजार एक रुपये, स्मृती चिन्ह, सन्मानपत्र, शाल व श्रीफळ. महिला व बाल विकास क्षेत्रामध्ये किमान ७ वर्षे कार्य असावे. नोंदणीकृत संस्थेस दलित मित्र पुरस्कार  प्राप्त नसावा. संस्था राजकारणा पासून अलिप्त असावी. तसेच संस्थेचे कार्य व सेवा ही पक्षातील व राजकारणापासून अलिप्त असावी.  

  जिल्हास्तरीय पुरस्कार :- दहा हजार एक रुपये, स्मृती चिन्ह, सन्मान पत्र, शाल व श्रीफळ महिला व बाल विकास क्षेत्रामध्ये किमान १० वर्षे सामाजिक कार्य असावे. ज्या महिलांना दलित मित्र पुरस्कार किंवा सावित्रीबाई फुले पुरस्कार मिळालेला आहे त्या महिलांना जिल्हास्तरीय पुरस्कार अनुज्ञेय राहणार नाही. ह्या अर्हता असणाऱ्या इच्छुक व्यक्ती/संस्थांनी संबंधित कागदपत्रासह प्रस्ताव सादर करावेत.

राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय पुरस्कारासाठी चारित्र्य चांगले असल्याबाबत, कोणताही फौजदारी तसेच सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केल्याबाबतचा गुन्हा दाखल नसल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे प्रमाणपत्र. प्रस्ताव धारकाने सामाजिक आणि  महिला व बालविकास विषयक केलेल्या कार्याचा तपशील. केलेल्या कार्याची वृत्तपत्र कात्रणे, फोटो इत्यादी. सद्यस्थितीत कोणत्या पदावर कार्यरत आहे. यापूर्वी कोणते पुरस्कार मिळालेले आहेत त्याचा तपशील इत्यादी कागदपत्रे सादर करावीत.

विभागीय पुरस्कारासाठी संस्थेची माहिती व कार्याचा अहवाल. संस्थेचे पदाधिकारी यांचे चारित्र्य चांगले व कोणताही  फौजदारी तसेच सार्वजनिक संपत्तीचा अपहार केला नसल्याबाबतची व संस्था राजकारणापासून अलिप्त असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचे प्रमाणपत्र. केलेल्या कार्याची वृत्तपत्र कात्रणे, फोटो इत्यादी. संस्थेस यापूर्वी कोणता पुरस्कार मिळालेला असल्यास त्याचा तपशील. संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र व घटनेची प्रत इत्यादी कागदपत्रे सादर करावीत.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाशी संपर्क साधावा. आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह आपला परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला, कसबा बावडा रोड, डी.एस.पी. ऑफिस जवळ, कोल्हापूर येथे सादर करावा, असेही श्रीमती पाटील यांनी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *