नोकरी

MPSC 2024 मध्ये घेण्यात येणाऱ्या विविध परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक निश्चित

कोल्हापूर, दि. 29 (जिमाका):   लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून निश्चित करण्यात आले असून, या वेळापत्रकाची सविस्तर माहिती आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा राज्यातील खेड्यापाड्यातील गरीब व होतकरु उमेदवारांना जास्तीत जास्त माहिती व्हावी, यासाठी अंदाजित वेळापत्रक आयोगाचे उप सचिव दे. वि. तावडे यांनी दिले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *