बातमी

गगनबावडा तालुक्यात काल 97.4 मिमी पाऊस

कोल्हापूर : जिल्ह्यात काल दिवसभरात गगनबावडा तालुक्यात 97.4 मिमी पाऊस पडल्याची नोंद झाली आहे. 

जिल्ह्यात 24 तासात पडलेला एकूण पाऊस मिमी मध्ये पुढीलप्रमाणे –

हातकणंगले- 10.5 मिमी, शिरोळ -6.6 मिमी, पन्हाळा- 19.7 मिमी, शाहूवाडी- 42.2 मिमी, राधानगरी- 51.7 मिमी, गगनबावडा- 97.4 मिमी, करवीर- 19.3 मिमी, कागल- 26.2 मिमी, 

गडहिंग्लज- 30.1 मिमी, भुदरगड- 61.9 मिमी, आजरा- 46.3 मिमी, चंदगड- 48.5 मिमी, असा एकूण 31.8 मिमी पाऊस पडल्याची नोंद आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *